0,00 Kč

Odstoupení od kupní smlouvy - reklamace:

Každý kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud předmět této kupní smlouvy má nějaké vady. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., rozděluje vady předmětu kupní smlouvy na vady podstatné a nepodstatné.

V případě vad nepodstatných (§ 2107 Občanského Zákoníku) má kupující právo požadovat po prodávajícím bezplatné odstranění či poskytnutí přiměřené slevy. Prodávající má právo vadu odstranit dle své volby, ale nesmí tím kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. V případě, že prodávající odmítne vadu odstranit či ji neopraví v přiměřené lhůtě, nebo neposkytne kupujícímu slevu, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

Pokud se bude jednat o vadu podstatnou (§ 2106 Občanského Zákoníku) má kupující právo od smlouvy odstoupit ihned, bez nutnosti požadování opravy či poskytnutí slevy.

K odstoupení od kupní smlouvy použijte prosím kontaktní formulář, uveďte prosím č. objednávky a ostatní potřebné údaje, budete neprodleně vyrozuměni.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.